Protokoll uppstartsmöte 2014-03-24

Protokoll uppstartsmöte 2014-03-24 PP Karlshamn   1) Mötets öppnande: Angelica Algdal förklarar mötet öppet 19:16.   2) Fastställande av röstlängd: Angelica Algdal Kim Bergenholtz Sebastian Nielsen Felicia Ståhl Gabriel Axelsson   3) Godkännande av dagordning: Mötet godkänner dagordningen.   4) Val av mötespresidie: (a). Mötesordförande: Angelica Algdal väljs till mötesordförande (b). Mötessekreterare: Sebstian Nielsen väljs till mötessekreterare (c). Två justerare: Felicia Ståhl och Gabriel Axelsson väljs till mötesjusterare   5) Beslut att bilda lokal förening: Mötet beslutar att bilda lokal förening   6) Antagande av Piratpartiets… Läs mer

Valstuga

Piratpartiet i Karlshamn kommer ha en valstuga i form av en husvagn 🙂 Vi kommer sträva efter att ha närvaro så mycket som möjligt, i och med att vi har ett tätt samarbete med Ung Pirat Karlshamn kommer dessa sponsra med glass till de medlemmar som vill bidra med sin närvaro vid valstugan. Kontakta Angelica Algdal, ordförande Piratpartiet Karlshamn, på 0703852959 och meddela vilka tider du kan närvara vid valstugan.