Protokoll uppstartsmöte 2014-03-24

Protokoll uppstartsmöte 2014-03-24 PP Karlshamn   1) Mötets öppnande: Angelica Algdal förklarar mötet öppet 19:16.   2) Fastställande av röstlängd: Angelica Algdal Kim Bergenholtz Sebastian Nielsen Felicia Ståhl Gabriel Axelsson   3) Godkännande av dagordning: Mötet godkänner dagordningen.   4) Val av mötespresidie: (a). Mötesordförande: Angelica Algdal väljs till mötesordförande (b). Mötessekreterare: Sebstian Nielsen väljs till mötessekreterare (c). Två justerare: Felicia Ståhl och Gabriel Axelsson väljs till mötesjusterare   5) Beslut att bilda lokal förening: Mötet beslutar att bilda lokal förening   6) Antagande av Piratpartiets… Läs mer