Protokoll uppstartsmöte 2014-03-24

Protokoll uppstartsmöte 2014-03-24 PP Karlshamn

 

1) Mötets öppnande:

Angelica Algdal förklarar mötet öppet 19:16.

 

2) Fastställande av röstlängd:

Angelica Algdal

Kim Bergenholtz

Sebastian Nielsen

Felicia Ståhl

Gabriel Axelsson

 

3) Godkännande av dagordning:

Mötet godkänner dagordningen.

 

4) Val av mötespresidie:

(a). Mötesordförande:

Angelica Algdal väljs till mötesordförande

(b). Mötessekreterare:

Sebstian Nielsen väljs till mötessekreterare

(c). Två justerare:

Felicia Ståhl och Gabriel Axelsson väljs till mötesjusterare

 

5) Beslut att bilda lokal förening:

Mötet beslutar att bilda lokal förening

 

6) Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar:

Mötet antager Piratpartiets fastställda stadgar för lokala föreningar.

 

7) Val av styrelse:

(a). Val av ordförande:

Angelica Algdal väljs till ordförande.

(b). Val av sekreterare:

Kim Bergenholtz väljs till sekreterare

(c). Val av kassör:

Sebastian Nielsen väljs till kassör

(d). Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio:

Mötet beslutar att antalet övriga ledamöter skall vara två.

(e). Val av dessa ledamöter:

Felicia Ståhl och Gabriel Axelsson väljs till ledamöter.

 

Mötet beslutar att ajournera mötet i en halvtimme.

Mötet återupptas 21:03

 

8) Val av revisor och ersättare för denna:

Anton Nordenfur väljs till ersättare

Årets verksamhetsplan:

Detta året skall så mycket som möjligt av verksamheten gå åt till att kampanja.

Vi skall bland annat affischera, dela ut flyers och ballonger och närvara under festivalerna som hålls runtom i Blekinge. Vi skall ställa upp i kommunvalet och kampanja mycket kring detta.
Interna diskussioner skall också hållas om piratpolitiken i kommunen.

Årets budget:

Inkomst:

2000:- (stöd till lokalföreningarna från ledningen)

Utgifter:

1102 :- valsedlar

800 :- kampanjmaterial

 

9) Val av valberedning (en till fem personer):

Valberedningen vakantsätts.

 

10) Övriga frågor:

(a). Fastställande av lokalpolitik.

Mötet fastställer lokalpolitiken fastställd av Piratpartiet utan ändringar.

(b). Kandidater till kommunvalet i Karlshamn.

Nominerade är:

Sebastian Nielsen

Angelica Algdal

Gabriel Axelsson

Kim Bergenholtz

Felicia Ståhl

 

Mötet fastställer kommunlistan i följande ordning samt utseende:

Angelica Algdal, 22 år, programmerare

Kim Bergenholtz,

Sebastian Nielsen

Felicia Ståhl

Gabriel Axelsson

 

11) Mötets avslutande.

Angelica Algdal förklarar mötet avslutat 21:36

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>